Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti. Samalla myös sukupuolten välisessä tasa-arvossa ja siihen suhtautumisessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joita on osittain melko vaikea arvioida. Aikaisempina vuosina parisuhdeväkivalta tarkoitti usein lähinnä miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa, mutta nykyisin on entistä sallitumpaa puhua naisten miehiin kohdistamasta parisuhdeväkivallasta. Osa miehistä uskaltaakin kertoa aikaisempaa avoimemmin joutuneensa muijan pompottamaksi, minkä jälkeen avioero saattaa tuntua jopa helpotukselta. Tämäkin kertonee yhteiskunnassamme tapahtuneesta muutoksesta. Tilastokeskus on yksi merkittävimmistä tahoista, jotka arvioivat näitä muutoksia ja kerrommekin tässä artikkelissa, miltä sukupuolten välinen tasa-arvon muutos vaikuttaa Tilastokeskuksen tilastojen valossa.

Tilastokeskuksen tasa-arvotilastot

Tilastokeskuksen sivulta löytyy tasa-arvoa käsittelevät teemasivut. Näille sivuille on koottu tilastotietoa, joka valaisee miesten ja naisten asemaa Suomessa. Samalla sivut luovat kuvan sukupuolten tasa-arvosta maassamme. Keskeiset tilastotiedot löytyvät sivuilta teemoittain koottuina. Sivulta löytyy myös hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta on mahdollista löytää aiheeseen liittyviä muita tietolähteitä sekä muita tilastosivuja. Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 -niminen julkaisu on myös erityisen suositeltava, jos aihe alkaa kiinnostaa laajemminkin.

Miesten ja naisten tasa-arvo tilastojen valossa

Vuonna 2018 naisia oli Suomen väkiluvusta enemmän kuin miehiä. Naisia oli Tilastokeskuksen mukaan Suomen väkiluvusta 2 794 629 henkilöä ja miehiä 2 723 290. Vastasyntyneiden elinajanodote samana vuonna oli tyttöjen osalta 84,3 vuotta ja poikien 78,9 vuotta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista vuonna 2017 naisia oli 57,4 %. Naisilla näyttää siis menevän Suomessa monella saralla perin hyvin miehiin verrattuna.

15–64-vuotiaiden Suomessa asuvien työllisyysaste vuonna 2018 oli naisilla kuitenkin hieman miehiä matalampi; naisilla se oli 70,6 % ja miehillä 72,7 %. Työttömyysaste 15–74-vuotiailla vuonna 2018 oli naisilla 7,3% ja miehillä 7,4% eli tässä tilastossa naisten tilanne vaikutti aavistuksen miesten tilannetta paremmalta, joskin ero oli todella pieni. Naisten ja miesten välinen palkkaero oli kuitenkin vuonna 2017 vielä huolestuttavan suuri, sillä naisten euron voidaan sanoa olleen 84 senttiä. Miesten euroa kohti naiset ansaitsivat siis ainoastaan 84 senttiä. Kotitöihin naiset sen sijaan käyttivät vuosina 2009–2010 huomattavasti enemmän aikaa kuin miehet. Naiset käyttivät tilastojen mukaan kotitöihin aikaa 3 tuntia 41 minuuttia vuorokaudessa, kun taas miehet selvisivät 2 tunnilla 33 minuutilla. Vuonna 2019 eduskuntaan valituista edustajista naisia oli 47%.