Moni suomalainen pitää naisten vapaaehtoista asepalvelusta osoituksena tasa-arvosta, mutta onko se oikeastaan sitä? Kun asepalvelus on naisille vapaaehtoinen ja miehille pääsääntöisesti pakollinen, niin voidaanko asepalveluksen yhteydessä puhua sukupuolten tasa-arvosta? Monen mielestä asepalveluksen pitäisikin olla joko molemmille sukupuolille pakollinen tai vapaaehtoinen niin miehille kuin naisillekin.

Mitä tarkoitetaan naisten vapaaehtoisella asepalveluksella?

Naisten vapaaehtoisella asepalveluksella tarkoitetaan sitä, etteivät naiset lain perusteella ole asevelvollisia, mutta heillä on mahdollisuus suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti. Käytännössä vapaaehtoisen asepalveluksen voi sanoa vastaavan miesten tavanomaista varusmiespalvelusta. Naisten tulee kuitenkin hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakemuksella.

Ennen hakemuksen jättämistä asiaa kannattaa harkita ja pohtia tarkkaan. On hyvä tarkastella omia motiiveja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen. Asepalvelus ei ole asia, jota kannattaa lähteä kokeilemaan ja asepalvelukseen astuttaessa tulisikin aina olla tavoitteena, että palvelus saadaan suoritettua loppuun saakka.

Kuinka naiset voivat hakeutua asepalvelukseen?

Ellet ole aivan varma päätöksesi suhteen, kannattaa kysellä ajatuksia ja vinkkejä sellaisilta naisilta, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen. Myös asepalveluksen suorittaneiden miesten kokemuksista voi olla hyötyä oman päätöksen tekemisessä. Jos olet jo pohtinut asiaa tarkkaan ja haluat yhä hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen, on aika tehdä hakemus, joka osoitetaan Puolustusvoimien aluetoimistolle. Löydät tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen ja jättämiseen Puolustusvoimien omilta verkkosivuilta. Muista toimittaa hakemuksesi viimeistään 1. maaliskuuta, jos olet hakemassa ensi vuoden saapumiserään.

Ennen palvelukseen astumista on hyvä valmistautua palvelukseen fyysisesti ja henkisesti. Pyri saamaan itsesi hyvään kuntoon, jotta selviydyt palveluksen aikana vastaan tulevista haasteista ja jaksat viedä palveluksen kunnialla päätökseen. Kuntoilu on hyvä tapa kohottaa omaa kuntoa.

Kun on aika astua palvelukseen, lähde tähän seikkailuun avoimen mielen kera. Pyri etsimään itsellesi parhaiten soveltuva koulutusvaihtoehto ja harkitse myös, haluatko suorittaa peruskoulutuksen lisäksi johtajakoulutuksen eli haluatko käydä ali- ja reserviupseerikurssin tai haluaisitko osallistua miehistökoulutukseen.

Asepalveluksen tasa-arvoisuudesta

Vapaaehtoisessa asepalveluksessa naiset suorittavat samoja tehtäviä kuin miehet suorittavat oman asepalveluksensa aikana. Asepalvelus sinänsä onkin perin tasa-arvoinen tapahtuma. Sen sijaan se, että asepalvelus on toiselle sukupuolelle vapaaehtoinen ja toiselle pääsääntöisesti pakollinen, voidaan nähdä osoituksena asepalveluksen epätasa-arvosta.