Suomea pidetään usein sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaana, mutta onko tilanne todella tämä? Ovatko suomalaiset naiset todellakin samalla viivalla tai edes lähes samalla viivalla suomalaisten miesten kanssa? Otamme tähän haastavaan kysymykseen kantaa aiheeseen pureutuvassa artikkelissamme.

Naisen euro ei edelleenkään yllä miehen euron tasolle

Työelämässä naiset eivät edelleenkään tunnu olevan aivan samalla viivalla miesten kanssa. Naisvaltaisten alojen palkat ovat yleisesti ottaen melko matalia, mutta myös naisten keskimääräiset ansiot verrattaessa miesten keskiansioihin samoista työtehtävistä ovat yleensä reippaasti matalammat. Voidaankin sanoa, että työelämässä suomalaiset naiset eivät ole vielä täysin tasa-arvoisia miesten kanssa ja että työelämässä olisi vielä paljon tehtävää, jotta suomalainen työelämä olisi tasa-arvoista. Vaikka Suomi tarjoaakin toki moneen muuhun maahan verrattuna naisille hyvät mahdollisuudet opiskella, tehdä työtä ja edetä uralla, niin täysin tasa-arvoisena ei suomalaistakaan työelämää voida pitää.

Onko nainen kotona tasa-arvoinen miehen kanssa?

Esimerkiksi monissa Keski-Euroopan maissa moni nainen nauttii kotirouvan statuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että mies tuo perheeseen elannon ja vaimo huolehtii kodista ja lapsista. Suomessa harva äiti haluaa jäädä kokonaan kotiin. Toisaalta Suomessa on erityisen pitkä kotihoidontukijakso ja moni äiti hoitaakin lapsia kotona 3-vuotiaaksi asti. Yli 3-vuotiaiden lasten kotihoito on harvinaista eikä sellaista koeta Suomessa edes kovin tavoittelemisen arvoiseksi.

Toisaalta Suomessa moni nainen kokee uupumusta kotitöiden ja työn yhdistämisessä, sillä moni tekee työnsä ohella suuren osan kotitöistä. Samoin niin kutsuttu metatyö rasittaa monia naisia, sillä työn ja perheen pyörittämisen lisäksi niistä molempiin liittyy myös metatyötä, joka suomalaisissa perheissä kaatuu suurelta osin usein juuri naisen harteille. Tämän työnjaon epäsuhtaisuuden vuoksi voidaankin kysyä, onko tasa-arvon tavoittelu ajanut naiset jo siihen pisteeseen, että naiset hoitavat lähes 2,5 työtä, miesten huolehtiessa lähinnä yhdestä?

Kun Keski-Euroopassa pidetään itsestäänselvänä asiana, ettei naisten tarvitse kodinhoidon lisäksi käydä töissä, tulee tasa-arvoisena pidetyssä Suomessa naisten usein huolehtia molemmista, jolloin naisten taakka on usein melkoinen. Monissa maissa perheissä, joissa nainen käy kodin ulkopuolella töissä, on varaa palkata kotiapulainen tai vähintään siivooja huolehtimaan kodista, mutta Suomessa tämäkin on melko harvinainen ratkaisu.