Oppilaitoksissa on erityisen tärkeää pyrkiä turvaamaan tasa-arvoa. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka oppilaitokset pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen. Kaikki lähtee tasa-arvosuunnitelmasta, jonka voidaan sanoa olevan tasa-arvosuunnittelun perusta. Kerrommekin aluksi siitä, kuinka tasa-arvosuunnitelma on tässä työssä kaiken A ja O ja mitä oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmaan tulee sisällyttää. Annamme artikkelissamme myös hyviä vinkkejä tietolähteistä, jotka tarjoavat arvokasta ja asiantuntevaa lisätietoa oppilaitosten tasa-arvosuunnitteluun liittyen.

Tasa-arvosuunnitelma on kaiken A ja O

Oppilaitoksissa on erittäin tärkeää laatia asianmukainen tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvolaki määrittelee, että oppilaitoksen tulee tehdä tällainen suunnitelma vuosittain ja että tasa-arvosuunnitelma tulee laatia yhteistyössä opiskelijaedustajien ja oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Millaisia asioita oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää?

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys tasa-arvotilanteesta kyseisessä oppilaitoksessa. Tämän lisäksi sen tulee sisältää tiedot niistä toimenpiteistä, joita oppilaitoksessa tarvitaan, jotta tasa-arvoa voitaisiin edistää. Myös aikaisempien tasa-arvosuunnitelmien arviointi on tärkeää, minkä vuoksi tasa-arvosuunnitelmassa tuleekin arvioida, kuinka aikaisemman suunnitelman sisältämät toimenpiteet ovat toteutuneet ja millaisia tuloksia niiden avulla on saavutettu.

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää erityishuomiota opiskelijavalintoihin, opintosuoritusten arvioimiseen ja opetukseen. On erityisen tärkeää pystyä ehkäisemään ja poistamaan seksuaalista häirintää ja häirintää, joka perustuu henkilön sukupuoleen. Viime aikoina esimerkiksi Me too -kampanja on nostanut esiin sen, kuinka valitettavan yleistä seksuaalinen häirintä on meillä Suomessakin ja olisikin erityisen tärkeää varmistaa, että oppilaitoksissa ei esiintyisi tällaista häirintää missään muodossa.

Mistä löydän lisätietoa oppilaitosten tasa-arvosuunnitteluun liittyen?

Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelman laatiminen ei ole aivan yksinkertaista. Tästä syystä asiantuntevat opukset tulevat usein tarpeeseen. Esimerkiksi Opetushallituksen julkaisema Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa -niminen julkaisu on hyvä teos, josta aloittaa tasa-arvosuunnitelman laatimiseen tutustuminen. Teoksesta löytyy hyviä ja konkreettisia vinkkejä tähän haastavaan tehtävään.

Muita hyviä julkaisuja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus, tasa-arvovaltuutetun julkaisema Tasa-arvon edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa ja Opetushallituksen julkaisema teos Tasa-arvotyö on taitolaji: opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Viimeksi mainitun teoksen mukaisesti onkin sanottava, että tasa-arvotyö on todellinen taitolaji, jossa hyvä tahto ei aina riitä, vaan lisäksi tarvitaan myös rautaista tietotaitoa!