Hyvin suunnitellun sanotaan vanhan sananlaskun mukaan olevan puoliksi tehty. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää suunnitella tarkasti niitä toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään ja ylläpitämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kerromme tässä artikkelissa esimerkkejä niistä keinoista, joilla tasa-arvosuunnittelu pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tasa-arvosuunnittelu organisaatiotasolla

Erilaisissa organisaatioissa, kuten työpaikoilla, on tärkeää huolehtia tasa-arvosuunnittelusta. Työpaikoilla pitäisi olla asianmukainen tasa-arvosuunnitelma ja sama koskee myös oppilaitoksia. Myös viranomaisilta pitäisi löytyä toiminnallinen, ajan tasalla oleva tasa-arvosuunnitelma. Organisaatio saattaa olla velvollinen laatimaan jopa useamman kuin yhden tasa-arvosuunnitelman riippuen toiminnan luonteesta. Kunnan tulee esimerkiksi laatia tasa-arvosuunnitelma toimintansa ja henkilöstönsä osalta. Tämän lisäksi kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että kunnassa toimivat oppilaitokset tekevät tasa-arvosuunnitelmat.

Millaisia asioita tulee varmistaa tasa-arvosuunnitelmaa tehtäessä?

Tehtäessä tasa-arvosuunnitelmaa tulee muistaa sukupuolikäsitteeseen liittyvä moninaisuus. Samalla tulee muistaa velvoite pyrkiä ehkäisemään sellaista torjuntaa, joka liittyy henkilön sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin ilmaisemiseen. On tärkeää tuntea tasa-arvoon liittyvä sanasto laadittaessa tasa-arvosuunnitelmaa. Näin tulee puhuneeksi oikealla tavalla oikeilla sanoilla.

Tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa tulee arvioida kannattaako samaan tasa-arvosuunnitelmaan yhdistää sellaisetkin toimenpiteet, jotka liittyvät yhdenvertaisuuden edistämiseen. On siis hyvä idea tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisen yhteydessä myös yhdenvertaisuussuunnittelun periaatteisiin.

Työpaikoilla tulee tehdä selvitys koskien työpaikan tasa-arvotilannetta. Palkkakartoitus on tärkeä osa tasa-arvotilanteen selvittämisessä. Naisen euro ei saisi olla reilua 80 senttiä, vaan sen pitäisi olla tasan euro, jotta voitaisiin puhua palkkojen tasa-arvoisuudesta. On myös tärkeää, että työpaikoilla ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen puolesta. Muutoin tasa-arvosta puhuminen jää helposti hienoiksi juhlapuheiksi, mutta konkretia puuttuu. Arviointi on tärkeää, jotta työpaikan tasa-arvosuunnitelmien toteutumista voitaisiin arvioida.

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen saattaa tuntua haastavalta, mutta tarjolla on onneksi monia hyviä tietolähteitä, joista voi ammentaa asianmukaista tietoa suunnitelman pohjaksi. Tällaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi FIBS:n Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Tasa-arvolaki, työpaikat ja sukupuolen moninaisuus ja SAK:n, STTK:n ja Akavan Tasa-arvo-opas 2016.

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistasta on konkreettista hyötyä siinä vaiheessa, kun omaa tasa-arvosuunnittelua halutaan tarkastella selkeän tarkistuslistan avulla ja varmistaa, että suunnitelma vastaa sille asetettuja tavoitteita. Jos tasa-arvosuunnitelmaa ollaan laatimassa työpaikalle, kannattaa tutustua tasa-arvovaltuutetun julkaisemaan Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu -nimiseen julkaisuun.